NOR GAREN
 
JARDUERA
 
PROIEKTUAK
 
TALDEKO ENPRESAK
 
 
 

 
Ikerketa proiektuak
 
PLN: Lengoaia naturalaren prozesaketarako egitasmoak
 
TRANSPAR: Plataforma anitzeko software garapenerako eta berrerabilgarritasunerako sistema
 
IROM: Esaldien araberako indexatze eta berreskuratze eleanitza
 
PLNGI: Informazioaren kudeatzeari zuzendutako lengoaia naturalaren prozesaketa
 
PLNEE: Enpresa inguruneari zuzendutako lengoaia naturalaren prozesaketa
 
TLA: Hizkuntz teknika aurreratuak
 
LABUR - Erreferentzia eta hizkuntza anitzetako sumarizazioa
 
GALDE - Erantzunak bilatzeko sistema, euskara eta gaztelaniarentzat.
 
TEIS - Terminologi txertatzearen jarraipena Internet bitartez.
 
JAZO - Gertakarien detekzioa eta jarraipena, euskara eta gaztelaniarentzat.
 
decITZUL: Itzulpen eleanitzetan oinarritutako informazio liguistikoaren erauzketa
 
decCORLIS: Información lingüística y terminológica a partir de corpus
 
decCORLAN: Información lingüística, terminológica y sintáctica a partir de corpus
 
decCORSIN: Optimización y mejoras en el análisis morfo-sintáctico e implementación en herramientas de explotación
 
decARSIN: Transición hacia un análisis sintáctico robusto y creación de árboles sintácticos
 
decAUSIN: Optimización del análisis morfo-sintáctico a través de técnicas de aprendizaje automático
 
decPROTRAD: Propuestas avanzadas de traducción
 
decTRADI: Mejoras inteligentes en las propuestas avanzadas de traducción
 
decKALITRAD: Investigación de la calidad de las traducciones
 
decMODELA: Modelado Estadístico y Deep Learning para Traducción Automática de Alta Calidad
 
decPROPOST: Propuestas avanzadas de traducción
 
decQUALES: Aprendizaje Automático mediante Supervisión Modulable para la Estimación Automática de la Calidad de Traducción
 
decTECPOST: Tecnologías avanzadas para la PostEdición de traducciones
 
decMODENA: Modelado Neuronal Avanzado para Traducción Automática de Alta Calidad
 
decSUBTRAD: Subsegmentos pretraducidos para facilitar la traducción
 
decMINTZAI: Sistemas de Aprendizaje Profundo E2E para Traducción Automática del Habla
 
decTANDO: Métodos y Sistemas de Traducción Automática Neuronal Coherente
Beste zentru teknologikoekiko lankidetza
Proyectos de desarrollo en el ámbito del transporte de mercancías
Colaboraciones con otros centros tecnológicos

GALDE: Erantzunak bilatzeko sistema, euskara eta gaztelaniarentzat

Jarduera urteak: 2006-2007

Xedea:

  • Informazioaren berreskuraketa (IR), indexazioa eta testu librean oinarritutatko bilaketak.
  • Informazioaren erauzketa (EI), laburpenen edo sumarizazioaren sorkuntza automatikoa.
  • Erantzunen Bilaketa (BR).
- Dokumentazioa (PDF gaztelaniaz)
Eusko Jaurlaritzako Industria, Merkataritza eta Turismo Sailak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak zatiz finantziatutako proiektua