NOR GAREN
 
JARDUERA
 
PROIEKTUAK
 
TALDEKO ENPRESAK
 
 
 

 
Ikerketa proiektuak
 
PLN : Lengoaia naturalaren prozesaketarako egitasmoak
 
TRANSPAR: Plataforma anitzeko software garapenerako eta berrerabilgarritasunerako sistema
 
IROM: Esaldien araberako indexatze eta berreskuratze eleanitza
 
PLNGI: Informazioaren kudeatzeari zuzendutako lengoaia naturalaren prozesaketa
 
PLNEE: Enpresa inguruneari zuzendutako lengoaia naturalaren prozesaketa
 
TLA: Hizkuntz teknika aurreratuak
 
decLABUR - Erreferentzia eta hizkuntza anitzetako sumarizazioa
 
GALDE - Erantzunak bilatzeko sistema, euskara eta gaztelaniarentzat.
 
TEIS - Terminologi txertatzearen jarraipena Internet bitartez.
 
JAZO - Gertakarien detekzioa eta jarraipena, euskara eta gaztelaniarentzat.
 
decITZUL: Itzulpen eleanitzetan oinarritutako informazio liguistikoaren erauzketa
 
decCORLIS: Información lingüística y terminológica a partir de corpus
 
decCORLAN: Información lingüística, terminológica y sintáctica a partir de corpus
 
decCORSIN: Optimización y mejoras en el análisis morfo-sintáctico e implementación en herramientas de explotación
 
decARSIN: Transición hacia un análisis sintáctico robusto y creación de árboles sintácticos
 
decAUSIN: Optimización del análisis morfo-sintáctico a través de técnicas de aprendizaje automático
 
decPROTRAD: Propuestas avanzadas de traducción
 
decTRADI: Mejoras inteligentes en las propuestas avanzadas de traducción
 
decKALITRAD: Investigación de la calidad de las traducciones
 
decMODELA: Modelado Estadístico y Deep Learning para Traducción Automática de Alta Calidad
 
decPROPOST: Propuestas avanzadas de traducción
 
decQUALES: Aprendizaje Automático mediante Supervisión Modulable para la Estimación Automática de la Calidad de Traducción
 
decTECPOST: Tecnologías avanzadas para la PostEdición de traducciones
 
decMODENA: Modelado Neuronal Avanzado para Traducción Automática de Alta Calidad
 
decSUBTRAD: Subsegmentos pretraducidos para facilitar la traducción
 
decMINTZAI: Sistemas de Aprendizaje Profundo E2E para Traducción Automática del Habla
 
decTANDO: Métodos y Sistemas de Traducción Automática Neuronal Coherente
Beste zentru teknologikoekiko lankidetza
Proyectos de desarrollo en el ámbito del transporte de mercancías
Colaboraciones con otros centros tecnológicos

IROM: Esaldien araberako indexatze eta berreskuratze eleanitza

Jarduera urteak: 1999-2000

Xedea:

  • Ezagutza morfologiko eta sintaktikoaren ustiaketa, hitzetan oinarritzen diren indexatze eta berreskuratze sistemen maila gainditu ahal izateko, testu librean antzematen diren esaldi sinpleak oinarritzat harturik.
Eusko Jaurlaritzako Industria, Merkataritza eta Turismo Sailak zatiz finantziatutako proiektua